Bảo Vệ - Vệ Sĩ An Ninh Long Hải Group

Tuyển dụng

Tuyển dụng Vị trí Nhân Viên Bảo Vệ
Tuyển dụng 03 Th12 năm 2023

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc trực tiếp tại các vị trí mục tiêu như toà nhà, siêu thị, công ty,... lương / thưởng, BHYT đầy đủ theo luật lao động VN

Tư vấn online

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TIÊU BIỂU

Khách Hàng và Đối Tác